X

Projekti Ressursisäästlikum mööblitööstus Woodman käigus võtab ettevõte kasutusse uue tehnoloogia.

Projekti eesmärk on ettevõtte ressursikasutuse ja ressursitootlikkuse parendamine ning tootmisvõimsuse suurendamine, mille tulemusena paraneb ressursikasutus 2,5%.

Euroopa Regionaalarengu Fondi toetuse summa on 176 216 eurot.