X

Uute toodete näitamiseks ja uute klientide leidmiseks osales Woodman 16-20 jaanuarini Kölni Mööblimessil IMM 2019.

Ettevõtmine sai teoks EAS-i ja Euroopa Reginaalarrengu Fondi abil kes toetas meie ettevõtmist 17 686 euroga. Saime näituselt palju positiivset tagasisidet ja uusi kontakte.